Trötthet i trafiken


Trötthet, som innebär att föraren somnar, är ett stort problem som medför mycket mänskligt lidande. Dessutom ger trötthet ökad reaktionstid, minskad uppmärksamhet och kan grumla omdömet. Att köra uttröttad är ett lagbrott, som jämställs med alkohol- och drogpåverkan.

En trött förare utgör en hög olycksrisk. Singelolyckor är den vanligaste typen av trötthetsolycka. Internationellt ledande forskare bedömer att så mycket som 20 procent av alla olyckor orsakas av trötthet. Trötthet bedöms därmed vara den största enskilda faktorn till att trafikolyckor sker, olyckor som skulle kunna undvikas.

Riskfaktorer

Resultat från studier visar att det är unga förare och yrkesförare som löper störst risk att drabbas. Andra faktorer av betydelse är körning nattetid, sömnbrist, skiftarbete, körtidens längd, vägens karaktär, sjukdomar som ger sömnstörning, sömnapné eller snarksjukdom samt användning av sömnmedel eller andra mediciner som kan ge trötthet.

Trötthetsolyckorna är överrepresenterade på vägar med 90 och 110 km i timmen, på motorvägar och breda tvåfältsvägar. 

En ”tupplur" (även kallad power nap) om max 30 minuter är det mest effektiva botemedlet mot akut trötthet. Övriga knep (frisk luft, bensträckare, kaffe, energidryck, etc.) för att undvika trötthet i trafiken har visat sig bara ge kortvarig ökad vakenhet.

Mat och dryck

Kroppen kräver påfyllning av vätska. Vätskebalansen har betydelse för hur vaken och uppmärksam du är. Drick vatten eller någon sockerhaltig dryck. Vad du äter har också stor betydelse. Lätt mat, frukt och grönsaker rekommenderas framför sötsaker och tung mat med mycket fett. Att äta en stor, tung måltid innan du ska köra rekommenderas inte.

Dagsrytm

En trött förare har störst risk att somna och råka ut för en trafikolycka på natten mellan kl. 24.00 och 06.00 och på eftermiddagen mellan kl. 13.00 och 16.00. Att vi har lättare för att somna på natten är naturligt, då är vår biologiska klocka inställd på sömn.

Tecken på trötthet

 • Du mister koncentrationen och börjar missbedöma vägen och trafiken
 • Du håller ojämn fart och ”vinglar” i körbanan
 • Du gäspar ofta och har problem att hålla ögonen öppna
 • Du börjar vrida kroppen, ändra sittställning och småfrysa
 • Du kommer inte ihåg de senaste kilometerna
 • Du uppfattar inte eller kommer inte ihåg trafikskyltarna

Orsaker till trötthet och insomning bakom ratten

 • Dålig sömn senaste natten eller de senaste nätterna
 • Druckit för lite vatten eller ätit för litet
 • Ätit för tung mat eller för mycket mat
 • Lång tid mellan körpauserna
 • Mediciner
 • Alkohol kvällen före
 • Stor arbetspress med långa dagar
 • De andra i bilen har somnat
 • Körning på natten, dis, dimma
 • Varmt i fordonet
 • Den monotona situationen

Fem goda råd för att undvika trötthet vid bilkörning

 • Var utvilad
 • Drick vatten
 • Byt förare
 • Ta pauser när du blir trött
 • Sov i 15-30 minuterKällhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm