Sveriges alla vägmärken


Varningsmärken


Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.

Väjningspliktsmärken


Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.

Förbudsmärken


Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.

Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka.

Påbudsmärken


Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.

Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten betyder samtidigt att all annan trafik är förbjuden, om inte annat anges på en tilläggstavla. Påbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning, om inte annat anges.

Anvisningsmärken


Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Lokaliseringsmärken för vägvisning


Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik


Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera


Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar med mera


Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål med mera


Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.

Upplysningsmärken


Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.

Symboler


Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

Tilläggstavlor


Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

Tilläggstavlorna kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse.

Trafiksignaler


Trafiksignalerna informerar om du ska köra eller stanna i en korsning eller annan trafiksituation.

Vägmarkeringar


Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.

De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

Andra anordningar för anvisningar för trafiken


Anordningarna på den här sidan är till för att ge dig anvisningar som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.

Tecken av polisman med flera


Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.