Synen


Synen är det viktigaste sinnet för alla fordonsförare. I ögat finns det fotoreceptorer som delas in i två grupper, stavar och tappar. Stavarna uppfattar och registrerar ljusstyrkan medan tapparna, som finns i tre typer, registrerar rött, blått och grönt. Du får cirka 90 % av all trafikinformation via synen, därför finns det ett krav på en synskärpa på minst 0,5 (med korrektion) för B-körkort.

Begrepp

När man pratar om synen finns det några viktiga begrepp du bör känna till. Dessa ska vi ta och föröka reda ut här nedan.

Synfält

Synfältet är det område som i ett givet ögonblick kan observeras av synen. Människans maximala statiska synfält är ungefär 180° horisontellt genom centrum, då bägge ögonen används. Det maximala vertikala synfältet är ungefär 134°.

Direktseende

Direktseendet (kallas även det centrala seendet) utgör cirka 2 % av det totala synfältet och är den delen av synfältet som du koncentrerar dig på och därmed ser tydligast. Till exempel använder du direkt seendet när du läser texten på en tilläggstavla.

Periferiseende

Periferiseende är de resterande 98 % av synfältet. Här uppfattas rörelser, men för att verkligen ska förstå och tolka situationen måste du oftast vrida blicken och kontrollera med direkta seendet. Det är till exempel periferiseendet du använder för att upptäck om en älg är på väg att springa över vägen. Periferiseendet försämras avsevärt under inverkan av alkohol och droger.

Tunnelseende

Tunnelseende (även kallad kikarsynfält) är i dess direkta mening ett symtom som innebär att synfältet centreras med perifert synbortfall, men kan också ha en symbolisk innebörd av att stirra sig blind på en detalj. Vid tunnelseendet försvinner det perifera synfältet medan det centrala synfältet är intakt.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm