Styrsystem


Styrsystemet är det system som sammanbinder hjul och ratt. Det vill säga, det som gör att bilen ändrar riktning när du svänger på ratten. De flesta personbilar använder sig utan antigen servostyrning eller elektrisk servostyrning, elektrisk servostyrning hittar men främst på nyare bilar.

Servostyrning

Servostyrning är ett hydrauliskt, elektrohydrauliskt eller elektriskt hjälpsystem i styrsystemet på fordon. Servon gör att det krävs mindre kraft att vrida på ratten. Utan att du behöver snurra ratten flera varv.

Elektromekanisk servostyrning

Den elektromekaniska servostyrningen är en elektrisk, servostyrning med hastighetsberoende servoverkan, som bara aktiveras när den behövs och som arbetar helt utan hydrauliska komponenter. Fördelen jämfört med en hydraulisk servostyrning är att bilar utrustade med elektromekanisk servostyrning förbrukar mindre bränsle, samtidigt som de erbjuder nya komfort- och säkerhetsfunktioner: Aktiv återställning av ratten till dess neutralläge förbättrar styrkänslan omkring neutralpunkten, sidvindskompensation hjälper föraren vid körning i sidvind eller vid körning på en väg som lutar i sidled. Det för varje bils motortyp och utrustning individuellt anpassade styrkraftstillskottet bidrar också till en enastående körkänsla.

Överstyrning

Överstyrning anger uppträdandet hos ett fordon vid forcerad körning. Överstyrning innebär att fordonet har en tendens att svänga mer, i förhållande till rattutslaget vid förlorat väggrepp.

Orsaker till överstyrning

 • Bakdäcken får vattenplaning
 • Vid hård inbromsning
 • Kraftig acceleration med bakhjulsdriven bil
 • Lågt ringtryck i bakdäcken
 • Baktung bil
 • Slitna bakdäck
 • Kraftig sidvind
 • Tung lastat släpfordon

Understyrning

Understyrning anger uppträdandet hos ett fordon vid forcerad körning eller en plötslig undanmanöver. Understyrning innebär att fordonet svänger mindre än rattutslaget och strävar att gå rakt fram i en kurva.

De flesta moderna personbilar är något understyrda. Generellt sett är framhjulsdrivna bilar mer understyrda än bakhjulsdrivna. Bakhjulsdrivna bilar kan i stället vara överstyrda. En lätt understyrning eftersträvas av de flesta bilfabrikanter eftersom det ger bilen ett mer förutsägbart och lätthanterligt beteende i en kritisk situation. Alltför kraftig understyrning gör bilen tunghanterad.

Orsaker till understyrning

 • Framdäcken får vattenplaning
 • Inbromsning utan ABS bromsar
 • Kraftig acceleration med framhjulsdriven bil
 • Lågt ringtryck i framdäcken
 • Framtung bil
 • Slitna däck framdäck
 • Tung lastat släpfordon
 • Spärrad differential (differential = kunna föra över kraft till det eller de hjul som har bäst grepp)Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm