Stress


Det är mycket vanligt att känna stress i trafiken. När man blir stressad så blir man oftast mer aggressiv i sin körning. Man kör mer oekonomiskt och kan orsaka fler skador på andra trafikanter och fotgängare. Generellt sätt så klarar yrkesförare trafikstress bättre eftersom de kan köra lugnare och lär sig att vara mer beräknad. Man brukar säga att det oftast är en mognadsfråga hur man beter sig i trafiken.

Måttlig stress höjer dock normalt din koncentrations- och prestationsförmåga. Om du är för avslappnad kan du enkelt missuppfatta olika trafiksituationer och/eller vägmärken. Likaså är det direkt farligt att vara för stressad. För hög stressnivå kan leda till, panik och blackout. I stressade trafiksituationer är det dessa direkt förknippade med livsfara där du normalt bara har någon sekund på dig att reagera ifall en oförutsedd trafiksituation skulle uppstå.

Det finns flera sätt att minska sin egen stressnivå – Se till att vara ute i god tid och utvilad. Se även till att undvika rusningstrafiken samt att du själv kör på ett defensivt sätt.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm