Släpvagn


Med B-körkort är det fritt fram om släpvagnens totalvikt är högst 750 kilo. Om den är tyngre får inte släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt vara högre än 3 500 kilo. I annat fall krävs B utökat alternativt BE-körkort, för personbil med tungt släp.

Viktiga begrepp

Släpvagnens tjänstevikt: Vikt i körklart tillstånd.
Släpvagnens totalvikt:
Släpvagnens högsta godkända vikt (tjänstevikt + maxlast).
Lastförmåga:
Skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt.
Bruttovikt:
Den vikt som visas vid vägningstillfället.
Tågvikt:
Den sammanlagda vikten av dragbil och släp.
Kultryck: Trycket som släpets kopplingsanordning orsakar på bilens dragkrok. Normalt ska kultrycket ligga mellan 70–80 kg.
Lätt släpvagn: Släp med en totalvikt på max 750 kg eller släp där totalvikten för bil + släp är max 3,5 ton.

Lasta rätt

All last på släpvagnen måste säkras så att den inte kan förskjutas eller falla av. Lättare gods såsom trädgårdsavfall, isolering eller liknande säkras bäst med nät, presenning eller rep.

Se till att lasta tyngre gods stadigt mot släpvagnens lämmar. Använd spännband om inte lasten fyller ut hela flaket. Spännbanden fäster du i kärrans surrningsöglor eller bindkrokar. Om de utvändiga bindkrokarna används och om lasten inte når upp till lämmarna måste du placera mellanlägget så att spännbanden håller lasten mot flaket.

Vid en inbromsning kommer lastsäkringen att få stå emot en stor påfrestning. Därför måste lastsäkringarna minst klara av ett tryck på 100 % av lastvikten framåt och 50 % av lastvikten bakåt och åt sidorna.

Exempel
Har du lastat en spis som väger 60 kg, måste lastsäkringen minst klara av ett tryck på 60 kg framåt, 30 kg bakåt och åt sidorna.

BRA ATT VETA

  • 80 km/h – Bromsad släpvagn eller obromsad släpvagn med totalvikt som understiger halva dragbilens tjänstevikt, dock max 750 kg.
  • 40 km/h – Obromsad släpvagn med en totalvikt som överstiger halva dragbilens tjänstevikt.
  • Färdbroms måste finnas på släpvagnar där totalvikten överstiger 750 kg.
  • Parkeringsbroms måste finnas på släpvagnar där tjänstevikten överstiger 400 kg.


Markering

I Sverige är det lag på att markera utstickande last om:

  • Lasten skjuter ut framför ett fordon.
  • Sticket ut mer än en meter bakom ett fordon.

Markering av utstickande last under mörker:

  • Framtill med en vit lykta som visa vitt ljus framåt och med vita reflexer.
  • Baktill med en röd lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.

(Reflexerna ska vara placerade så lågt att den återkasta skenet från andra fordonet halvljus)

Kultryck

Kultryck är den del av släpvagnsvikten som en släpvagn vertikalt belastar dragfordonets dragkrok med.

Det är viktigt se till att ha rätt kultryck vid lastning av släpvagn. Har man för lågt eller negativt värde finns det risk för att man får självsvängning eller det man brukar kalla att det börjar wobbla.

I registreringsbeviset finns angivna värden för vad kultrycket ska vara vid olastat släpfordon (Tjänstevikt).

Kultryck räknas in som last på dragfordonet vid lastberäkning.

Högt kultryck

Att få ett högt kultryck innebär att lasten ligger långt fram i släpet och därmed trycker ner kopplingsanordningen mot marken, vilket i sin tur resulterar till att framhjulen på dragbilen tappar friktion.

Lågt kultryck

Att få ett lågt kultryck innebär att lasten ligger långt bak i släpet och därmed tippar släpet bakåt så att kopplingsanordningen pressas uppåt, vilket i sin tur leder till att bakhjulen på dragbilen lyfts.

Utmärkning av tunga lastbilar och tunga släp

Reflex på tung lastbil

Reflex på släp med totalvikt över 3,5 ton

Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm