Säkringar


Säkring är en anordning för att förhindra överbelastning i elektriska anläggningar, vilket skulle kunna leda till överhettning och i värsta fall brand. Överbelastning uppkommer när för stor ström leds genom en ledning, till exempel på grund av kortslutning.

Har något i bilen helt plötsligt slutat fungera är det troligtvis en säkring som behöver bytas. Ett kännetecknande att en säkring har gått är att om flera saker slutar fungera samtligt. Du kan byta säkringen själv genom att lokalisera säkringslådan och leta upp säkringen som tillhör just de enheter som har slutat fungera. Detta kan du hitta i instruktionsboken.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm