Registreringsbevis


Alla registrerade fordon har ett registreringsbevis utfärdat av Transportstyrelsen och består av 2 delar. Första delen innehåller, tekniska uppgifter, om fordonet är leasat eller köpt på kredit samt allmänna uppgifter. Det är även denna del som används för att påställning, avställning, beställa nya registreringsskyltar samt beställa del 2 av registreringsbeviset.

Del 2 ska ses som en värdehandling och innehåller bland annat ägaruppgifter samt allmänna uppgifter om fordonet och som används till avregistrering och ägarbyte. Eftersom denna del är en värdehandling ska den INTE ligga i handskfacket.

Viktigt att tänka på vid ägarbyte

  • Den nya ägare måste tecknat en trafikförsäkring som börjar gälla samma datum som anges för ägarbytet.
  • Kopior på del 2 godkänns inte av Transportstyrelsen, utan original måste skickas in.

Avställning

Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. Du slipper då betala fordonsskatt och trafikförsäkring.

Tänk på att du inte kan begära avställning från ett datum bakåt i tiden utan avställningen gäller från och med den dag då en fullständig anmälan kommer in till Transportstyrelsen.
 
Ett fordon ställs inte automatiskt av om det till exempel får körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning. Du måste alltid själv ställa av ditt fordon.

Påställning

För att du ska kunna köra ett fordon måste det vara påställt. Det innebär att du som ägare måste ha en trafikförsäkring och betala fordonsskatt för fordonet. Ett avställt fordon som du vill börja använda måste ställas på.

Fordonet kan du börja använda från påställningsdatumet. Du kan inte begära påställning från ett datum bakåt i tiden, utan påställningen gäller från och med den dag då Transportstyrelsen registrerar din anmälan. Oftast är det den dag som anmälan kommer till dem eller det datum framåt i tiden som du anger i din anmälan.

BRA ATT VETA

  • Det är inte tillåtet att bogsera ett avställt fordon.
  • Ett avställt fordon får endast köras till och från kontrollbesiktningen samt verkstäder.

Exempel på hur del 1 ser utKällhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm