Omkörning


Du får inte köra om annat än till vänster utom där körbanan har två körfält i samma riktning som anges med vägmarkering och där det inte är tillåtet att köra fortare än högst 70 km/tim.

Om du kör på en körbana med minst två körfält, där det inte får förekomma mötande trafik, behöver du inte omedelbart svänga tillbaka till det högra körfältet om du skall köra om flera fordon. Detta under förutsättning att det inte uppstår någon påtaglig olägenhet för förare som närmar sig bakifrån med högre hastighet än din egen.

Skall du köra om flera fordon i följd, kontrollera då att inte någon framför dig byter körfält för att köra om. När någon som kör snabbare närmar sig bakifrån, skall du gå tillbaka till det högra körfältet och släppa förbi denne.

Hur går en omkörning till

 1. Börja med att köra ut cirka 0,5 - 1 meter i sidled för att kunna överblicka vägen framför dig och försäkra dig om att det inte kommer någon mötande trafik.
 2. Kolla så att ingen annan håller på att köra om dig.
 3. Ge tecken åt vänster, vänta ca 2-3 sekunder och därefter på börja omkörningen.
 4. Accelerera kraftigt och styr samtidigt åt vänster så du har gott om säkerhetsmarginal till fordonet du kör om.
 5. När du har kört om fordonet ska du vika tillbaka till det ursprungliga körfältet så snabbt som möjligt. NOTERA! Här ska du inte ge tecken till höger för att ta dig tillbaka till ursprungliga körfältet.

TUMREGEL!
Blicken – pilen – filen

Blicken = titta i backspegeln, sidospegeln och döda vinkeln
Pilen = ge tecken
Filen = byt fil

Omkörningsförbud

 • Där skylten Förbud mot omkörning finns uppsatt.
 • Ifall fordonet framför dig ger tecken till vänster.
 • Vid skymd sikt och du blir tvungen att korsa mittlinjen.
 • Där det kan uppstå fara.
 • I samband med korsningar där högerregeln gäller
  • Undantag: Det är tillåtet att köra om tvåhjulingar.
 • I samband med plankorsningar utan bommar eller trafikljus
  • Undantag: Det är tillåtet att köra om tvåhjulingar.
 • I samband med obevakade övergångställen, cykelpassager och cykelöverfarter.
  • Undantag: Det är tillåtet att passera med extrem lågt fart om det finns fler än ett körfält i samma riktning och något av dessa uppfylls;
   • Körfälten leder till olika färdmål.
   • Det sker i anslutning till en korsning.
   • Det är tät köbildning i alla fälten.
 • På höger sida.
  • Undantag: Det är tillåtet om körfälten leder till olika färdmål.
  • Undantag: Det är tillåtet om fordonen är i olika körfält vid korsning.
  • Undantag: Det är tillåtet om det är tät kö i alla körfält.
  • Undantag: Det är tillåtet om hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller under och att det finns minst 2 körfält i samma riktning.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm