Olyckstyper


Singelolyckor

En singelolycka är en trafikolycka där endast ett fordon är inblandat. Däremot kan flera personer drabbas i en singelolycka. Trots att det ofta är väldigt få inblandade i en singelolycka är det den typ av olycka som kräver flest dödsoffer i trafiken varje år och ofta handlar det om ett enskilt fordon som kört av vägen.

Anledningarna till att singelolyckor sker är i huvudsak tre saker: trötthet, för hög hastighet samt alkohol- och/eller drogpåverkan. Ofta förekommer alla tre anledningar vid en singelolycka i och med att man vid alkohol och drogpåverkan missbedömer hastighet och hur trött man är jämfört med om man vore nykter.

Singelolyckor förekommer oftast på landsvägar, dvs. utanför tättbebyggt område och 40 % av dessa sker i gryning eller mörker, då man är som tröttast.

Mötesolyckor

Olyckor där två fordon frontalkolliderar. Orsaken till mötesolyckor är att ena fordon har för någon anledning kommit över på fel sida av vägen. Dessa fall är ofta svåra att avgöra med som har varit den skyldige, men vanliga orsaker burkar vara sådant som:

 • Föraren blir distraherad (ex. mobiltelefon, GPS, etc.)
 • För hög hastighet i halt väglag med för liten säkerhetsmarginal.
 • Trötthet, alkohol eller droger.

Upphinnandeolyckor

Upphinnandeolyckor är så kallade påkörning olyckor bakifrån. Dessa olyckor medför svåra nackskador, som whiplash-skador. Vanliga orsaker för påkörningar bakifrån:

 • För liten säkerhetsmarginal till framfarande fordon.
 • Föraren blir distraherad (ex. mobiltelefon, GPS, etc.)
 • För hög hastighet med dåliga siktförhållanden.

Mörkerolyckor

Cirka en tredje del av trafikolyckor sker i mörker. En bidragande orsak är alkohol och trötthet. Trötthet eftersom det finns för lite att titta på. Det sänker vår vakenhetsnivå. Dålig sikt och tolkning av vägen längre fram bidrar också.

De två visuella problem

 1. Låg kontrastkänslighet
 2. Hög bländningskänslighet

1. På dagen skiljer vi föremål åt genom färg, form och skuggbilder. Men ”i mörkret är alla katter grå”. Vägbelysning gör att människor framträder som mörka silhuetter mot ljus bakgrund. Bilstrålkastarna gör att människorna framträder ljusare än bakgrunden. Vägbelysning reducerar olyckorna med 30-65% i tät trafik.

2. Ljus från olika ljuskällor reflekteras i ögat. Reflexer reflekterar ljuset flera hundra gånger bättre än vita kläder. Reflexer syns inte så bra i regn, snö och dimma.

Viltolyckor

Viltolyckor är trafikolyckor där djur är inblandade. Även olyckor med tamdjur brukar räknas som viltolyckor. Viltolyckor har i stort sett förekommit lika länge som biltrafiken. Det sker i genomsnitt en viltolycka var 15.e minut på våra vägar det motsvarar 40,000 viltolyckor per år. Alla måste hjälpas åt för att minska detta. Som fordonsförare kan du bidra genom att bl.a. förbereda din resa, skaffa information och anpassa hastigheten till de vägsträckor där det är extra farligt.

Risken för en viltolycka är som störst mellan skymning och gryning eftersom det är då djuren förflyttar sig för att söka föda. Generellt är risken för viltolyckor större i månaderna maj-juni då älgkorna stöter bort sin fjolårskalvar och september-oktober då djuren är brunstiga. Älgjakten på hösten stressar djuren till rörelse och ökar risken för älgkollisioner. Risken för viltolyckor är även större under snöiga vintrar på saltade vägar; djur tar sig då ofta fram på vägarna och tycker om saltet.

Störst risk för vilt på vägarna

 • Skymning och gryning.
 • Maj-juni (vår) och september-oktober (höst).
 • Vintersaltade vägar.
 • Kring vattendrag och öppna fält.

Anmälningsplikt

Enligt Jaktförordningen är man som förare skyldig att anmäla en viltolycka till polisen. Det gör man genom att ringa 112 efter att man varnat andra bilister och markerat ut viltolycksplatsen. Gör man inte detta, betraktas det som "smitning" och det är belagt med böter. Renar och annan tamboskap, som till exempel hundar och hästar, blir också inblandade i trafikolyckor. Vid kollision med tamboskap skall ägaren omgående underrättas. Kan ägaren inte lokaliseras eller nås måste olyckan genast anmälas till polisen. Det är även viktigt att i dessa fall markera ut olycksplatsen med markeringsremsa eller liknande.

Kom ihåg att alltid ringa polisen (112), även om djuret inte tog skada om kollision med följande djur har inträffats:
Älg, hjort, rådjur, vildsvin, lodjur, järv, mufflonfår, björn, utter, varg
eller örn.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm