Körkortsbehörigheter


Körkortsbehörigheter

AM-behörighet
Moped klass I (EU-moped)
Behörighet AM ger även rätt att köra
- Moped klass II
- Traktor
- Motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerat för hastighet av högst 30 km/tim)

A1-behörighet
1. Tvåhjulig lätt motorcykel
(max 125 cm3 och 11 kW samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kW/kg)
2. Trehjulig mc (max 15 kW)
Behörighet A1 ger även rätt att köra
- Moped klass I och klass II
- Traktor
- Motorredskap klass II
- Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000)

A2-behörighet
1. Tvåhjulig mellanstor motorcykel (max 35 kW och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten)
2. Trehjulig mc (max 15 kW)

Behörighet A2 ger även rätt att köra
- Moped klass I och klass II
- Traktor
- Motorredskap klass II

A-behörighet
Två- och trehjulig tung motorcykel

Behörighet A ger även rätt att köra
- Moped klass I och klass II
- Traktor
- Motorredskap klass II
- Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000)

B-behörighet
1. Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton
- en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt
- en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton
2. Terrängvagn
3. Motorredskap klass I (motorredskap som är konstruerat för en högre högsta hastighet än 30 km/tim)
4. Trehjulig motorcykel
5. Fyrhjulig motorcykel

Behörighet B ger även rätt att köra
- Moped klass I och klass II
- Traktor
- Motorredskap klass II
- Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000)

Utökad B-behörighet
Fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3,5 ton men inte 4,25 ton.

C1-behörighet
Tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med en totalvikt över 3,5 ton men inte över 7,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

C-behörighet
Tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med en totalvikt över 3,5 ton men inte över 7,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

D1-behörighet
Buss som är konstruerad och tillverkad för högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

D-behörighet
Buss oavsett antal sittplatser och längd. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

E-behörighet
Gäller för släpfordon oavsett vikt och antal. För att få göra prov för E-körkort måste du först ha körkort för dragfordonet.

Taxiförarlegitimation
För att bli taxiförare behöver du en taxiförarlegitimation utfärdad av Transportstyrelsen. Följande grundkrav gäller:

  • Du ska ha fyllt 21 år och ha haft körkort med behörighet B minst 2 år sammanhängande eller ha körkort med behörighet D
  • Du får inte vara dömd för några brott
  • Du måste ha syn på båda ögonen, lägsta synskärpa 0,1 respektive 0,8 med korrektion
  • Du ska uppfylla de medicinska krav Transportstyrelsen ställer
  • Taxilegitimationen utfärdas då du är godkänd på teoriprov och körprov hos Trafikverket
  • Proven på Trafikverket består av tre teoriprov och ett körprov. Teoriproven handlar om Kartläsning, Lagstiftning och Säkerhet och beteende