Kontrollbesiktning


I Sverige finns drygt 7,5 miljoner registrerade fordon. För att alla dessa fordon som kör runt på våra vägar ska vara säkra, både för medtrafikanter och för miljön, behöver du göra regelbundna besiktningar.

Vad kontrollerar bilprovningen

En besiktning kan hjälpa dig att upptäcka små fel innan de blir stora och dyra. Det här är vad vi tittar på när vi besiktar personbilar och lätta lastbilar.

Slutsiffran i registreringsnumret styr när fordonet ska besiktas, det vill säga fordonets besiktningsperiod, se tabellen nedan. Besiktningsperioden består av besiktningsmånaden och de två kalendermånader som ligger närmast före och efter.

Fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton ska kontrollbesiktigas första gången under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller efter att 34 månader har gått från den månad då fordonet första gången togs i bruk.

Andra gången fordonet ska kontrollbesiktigas är under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller två år efter föregående besiktningsmånad.

Därefter ska fordonet kontrollbesiktigas årligen inom sin besiktningsperiod. Observera att vissa nya fordon ska kontrollbesiktas årligen, till exempel utryckningsfordon, hyrbilar, trafikskolebilar och bilar som används för yrkesmässig personbefordran.

Kontrollbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg)

Slutsiffra

Besiktningsmånad

Besiktningsperiod

Körförbud

1

januari

november–mars

1 april

2

februari

december–april

1 maj

3

mars

januari–maj

1 juni

4

april

februari–juni

1 juli

5

juli

maj–september

1 oktober

6

augusti

juni–oktober

1 november

7

september

juli–november

1 december

8

oktober

augusti–december

1 januari

9

november

september–januari

1 februari

0

december

oktober–februari

1 mars

Körförbud

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet har ställts på. Om fordonet är avställt får du bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag.

Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten (så kallat meddelat körförbud). Fordonet måste då bärgas från platsen. Fordonet får därefter endast köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation.

Föreläggande

Om ditt fordon har sådana brister att det inte kan godkännas vid en kontrollbesiktning men bristerna inte heller är så pass allvarliga att du får körförbud, föreläggs du om efterkontroll. Du bör åtgärda bristerna snarast och inom en viss tid komma tillbaka för en efterkontroll. Om efterkontrollen inte genomförs inom bestämd tid, får fordonet körförbud.

Du kan också vända dig till en ackrediterad (godkänd) verkstad för att genomföra en efterkontroll. Verkstaden åtgärdar bristerna och skickar in ett intyg till oss. Om intyget inte kommer i tid eller om intyget inte godkänns, får fordonet körförbud. Källhänvisning

Bilprovning. Kontrollbesiktning (2015-09-04).

Transportstyrelsen. Besiktning (2015-09-04).

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm