Fordonsförsäkring


En fordonsförsäkring innehåller I Sverige vanligen ett antal olika moment som täcker olika typer av skador. Vad som täcks skiljer sig mellan olika försäkringsbolag.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en försäkring som täcker de mest grundläggande skadorna som en fordonsägare kan råka ut för med fordonet. Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade. Om du vill kan du teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkringar.

Om fordonet är i trafik så måste fordonets registrerade ägare ha en trafikförsäkring. Det gäller även om fordonet exempelvis är stulet, har användningsförbud, körförbud eller inte är i körbart skick. Fordonet måste ställas av för att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla.

Detta täcks av trafikförsäkringen

 • Alla personer som skadas vid en olycka med det försäkrade fordonet får ersättning för skada på person. Det gäller både förare och passagerare.
 • Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt, grov vårdslöshet eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, så kan ersättningen minska.
 • Om det sker en kollision med ett annat fordon, med sakskador som följd, ersätts skadorna som grundregel av trafikförsäkringen. Om det är du som har orsakat olyckan ersätts skadorna på den icke vållande parten genom din försäkring. Är den person som du krockat med ansvarig för olyckan, ersätter den personens trafikförsäkring skadorna.
 • Om du krockar med något annat än ett motorfordon, till exempel en lyktstolpe, ersätts sakskadorna på lyktstolpen som regel av din trafikförsäkring.

Observera att du inte får ersättning för

 • skador på det egna fordonet
 • varor som transporteras om du själv har orsakat skadan.

Halvförsäkring

Förutom skyddet som finns i trafikförsäkringen får du ett skydd för din egen bil. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil om du anses vara vållande. Majoriteten av bilägare väljer att komplettera den obligatoriska trafikförsäkringen med halvförsäkring. Delkaskoförsäkring är ett annat namn för halvförsäkring. De vanligaste skadorna som halvförsäkringen täcker listas nedan.

 • Brand – ersättning för skador som uppkommer på grund av brand, kortslutning och blixtnedslag.
 • Glas – försäkringen täcker glasrutor som spräckts till exempel på grund av skadegörelse eller stenskott. Skador på strålkastarglas och glastak ersätts vanligtvis inte.
 • Stöld – du får ersättning om din bil eller biltillbehör stjäls. Skador som uppkommer i samband med inbrott eller stöld täcks också av försäkringen.
 • Räddning – försäkringen betalar för bärgning vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Bärgning sker till närmaste verkstad som har möjlighet att reparera bilen. Om driftstoppet beror på att du glömt att tanka täcker försäkringen inte kostnaden för bärgning.
 • Rättsskydd – du som bilägare eller förare får ersättning för advokatkostnader och rättegångskostnader vid rättstvist. Brottsmål som gäller olovlig körning, grov vårdslöshet och rattonykterhet täcks inte av försäkringen.
 • Maskinskada – skador på motor, växellåda och kraftöverföring ersätts. Maskinskadeförsäkringen gäller bara upp till att vissa gränser har uppnåtts, vanligen 10,000 mil eller 8 år. Ersättning ges inte om skadorna uppkommit genom slitage eller fabrikationsfel.

Personliga tillhörigheter som förvaras i bilen täcks inte av halvförsäkringen. Istället har du möjlighet att få ersättning för personliga tillhörigheter som skadas eller stjäls via din hemförsäkring.

Helförsäkring

En helförsäkring ger förutom trafikförsäkringens och halvförsäkringens skydd också en vagnskadeförsäkring. Helförsäkringens vagnskadeskydd ersätter yttre skador på din bil. Försäkringen ger ett skydd om du råkar ut för en krock, skadegörelse eller annan olyckshändelse som dikeskörning. I detta brukar det normal även ingår bärgning till närmaste verkstad om fordonet havererar.

Om du köper en fabriksny bil får du ofta en vagnsgaranti på köpet som vanligtvis löper de första tre åren. Du har då inget behov av helförsäkringens vagnskydd utan det räcker att du tecknar en halvförsäkring. När vagnsgarantin som du fick på köpet löper ut väljer många att teckna ett nytt vagnskadeskydd då värdet på bilen fortfarande är högt.

Vissa typer av skador ersätter försäkringen inte. Om skada uppkommer då du har använt bilen för tävling eller om bilen har körförbud riskerar du att inte få någon ersättning. Försäkringen täcker inte skador som orsakas av köld, väta eller fukt.

Tilläggsförsäkring

Allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring - Ger ersättning vid så kallade plötsliga och oförutsedda händelser. Exempel på detta är skador på bilinredning, till exempel spillt kaffe eller färg, samt tankning av fel bränsle.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm