Bilbatteri & starthjälp


Bilbatteri används för att driva startmotorn och annan elektriskt utrustning i en personbil. Kallas även för startbatteri. Batteriet i en personbil ger en likspänning på 12 volt. Kapaciteten mäts i amperetimmar (Ah). Vikten av ett bilbatteri står i proportion till spänningen och kapaciteten och en vanlig 12-volts bilbatteri väger 15-25 kg.

Batteriet laddas medhjälp av bilens generator. Om laddningen skulle sluta fungera lyser en röd varningslampa på instrumentpanelen i form av ett batteri.

VARNING
Vätskan i batteriet är mycket frätande (svavelsyror), därför bör du vara mycket försiktigt när du handskas med bilbatteriet.

Starthjälp med startkablar

Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas med ström från ett annat batteri. Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador.

         

 1. Sätt nyckeln i nyckelläge 0.
 2. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan bil – stäng av den hjälpande bilens motor och se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
 3. Sätt fast röda startkabelns ena klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
 4. Öppna clipsen på egna batteriets täcklock och ta loss locket.
 5. Sätt den röda startkabelns andra klamma på bilen pluspol (2).
 6. Sätt fast den svarta startkabelns ena klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
 7. Sätt den andra klämman på en jordpunkt, t.ex. höger motorfäste i ovankant, den yttre skruvhuvud (4).
 8. Kontrollera att startkablarnas klammor sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
 9. Starta motorn på ”hjälpbilen” och låt den gå någon minut med högre tomgång än normalt, ca 1500 varv/minut.
 10. Start motorn i bilen med det urladdade batteriet.
 11. Ta bort startkablarna i omvänd ordning – första den svarta och sedan den röda.

VARNING

 • Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutningar med andra komponenter i motorrummet.
 • Rör inte anslutningar under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
 • För många misslyckade startförsök kan leda till skador på katalysatorn.
 • Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska explodera.
 • Startbatteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka frätskador.
 • Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontant med ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta omedelbart läkare.
Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm